Consolidar el lideratge empresarial

Una empresa ha pres una decisió transcendental: canviar el model de negoci. Tanmateix, per tenir èxit cal que el canvi sigui percebut també per la societat.

Solucions

De vegades sembla que amb prendre decisions en la direcció d’una empresa és suficient perquè les coses passin a la companyia. És un pas necessari, però no suficient. Perquè les coses succeeixin també cal que es percebi que succeeixen. I que dins i fora de l’organització t’ajudin a que passi. I no sempre és així. En aquest cas, assessorem una gran companyia per alinear la decisió del seu negoci, amb la seva capacitat d’incidència pública a la nova etapa. L’entorn amb què es relacionava ja no és el mateix. Noves associacions sectorials, nous interlocutors. I, mentrestant, al centre del debat públic, i amb els problemes de sempre. Per abordar un canvi d’aquestes característiques cal molta sensibilitat sobre l’entorn. Entendre les tendències de fons. Una gran capacitat per alinear la visió de negoci amb la visió de la societat. Interaccionar amb referents de diferents àmbits. Posicionar-se com un nou actor de referència. Prendre decisions rellevants per canviar dinàmiques del passat. I aprofitar aquest procés de canvi per sumar molta legitimitat i reputació.

Resultats

La companyia és visualitzada com a exemple de transformació pels principals referents institucionals i socials. El canvi s’ha percebut com una evolució natural, alineada amb les necessitats de l’entorn i contribuint a la transformació de la nostra economia.

Més casos d'èxit

Un dels principals sectors econòmics és conscient que encara que aporta molt valor a la societat, està enmig de moltes polèmiques i si no canvia el xip s'acabarà destruint teixit econòmic.

El nostre client va detectar que una nova normativa podia tenir implicacions pel seu negoci, però això només els hi importava a ells.