Impulsant un moviment social

El nostre client va detectar que una nova normativa podia tenir implicacions pel seu negoci, però això només els hi importava a ells.

Solucions

Amb el suport d’un equip d’economistes i experts del sector, vam desenvolupar un estudi a partir de dades obtingudes a través de fonts públiques. És fonamental que la informació que es comparteixi al debat públic no sigui de part. Vam visibilitzar els escenaris econòmics que projectava l’aprovació de la norma i qui afectava. A més d’ells. Detectem que la norma podia tenir un enorme impacte a les rendes més baixes i pels qui vivien lluny dels nuclis urbans. Bretxa social. Bretxa territorial. Afectava alguns dels grups més vulnerables de la societat. Vam segmentar els resultats per territoris i vam compartir el contingut adaptat a les diferents realitats. Amb mitjans de comunicació, les organitzacions socials i les associacions territorials per generar aliances. Diferents actors van assumir com a propi l’anàlisi, la institució va tenir una nova font d’informació de qualitat, es va anticipar un problema abans que pogués generar un problema i vam generar un moviment participat per diferents sectors amb una visió compartida.

Resultats

La institució va tenir en compte la bretxa social i territorial que generaría amb la nova normativa i va posposar la seva aprovació fins a trobar els mecanismes de compensació que evitessin una fractura entre els ciutadans més vulnerables. És fonamental connectar l’interès particular amb l’interès general. Fer-ho a partir de diagnòstics objectius. I saber implicar el conjunt de la societat en les solucions.

Més casos d'èxit

Un dels principals sectors econòmics és conscient que encara que aporta molt valor a la societat, està enmig de moltes polèmiques i si no canvia el xip s'acabarà destruint teixit econòmic.

Una empresa ha pres una decisió transcendental: canviar el model de negoci. Tanmateix, per tenir èxit cal que el canvi sigui percebut també per la societat.